„Program se koná v Kroměříži podruhé, protože se setkal s příznivým ohlasem. Chceme vyzdvihnout práci lidí, kteří se hlásí k nějakým stavům – ať už ve smyslu řemesel, cechů či komor, jako je lesnictví, myslivost, tak i ve smyslu historickém, což se týká šlechticů a duchovních," přiblížil Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku, s tím, že sleva na vstupném je odměnou za to, že se někdo hlásí k nějakému stavu. „Jde totiž o lidi, kteří jsou nositeli tradic a hodnot, které jsou dnes v pozadí moderního myšlení," doplnil Krčma.

Stavovské dny zahájí slavnostní vyhlášení osobnosti roku Zlínského kraje ve Sněmovním sále. Důležitý je ale program pro veřejnost. Lidé se na zámku setkají s průvodci různých stavů, kteří budou o svém řemeslu či oboru vyprávět a vzpomínat na zkušenosti i historky.

„Můžete se tu tak potkat s kroměřížskými dobrovolnými hasiči, sběratelem vojenských uniforem, Biskupští manové ukážou zbraně a představí skupinu historického šermu. Komentované prohlídky budou i v zámecké vodárně, kde Tomáš Flimel pohovoří o restaurování technických skvostů. Jde o jednoho z nejlepších specialistů, který zachránil historické stroje ve vile Thugendat, pivovaru v Dalešicích nebo na Baťově mrakodrapu," popsal kastelán.

Prohlídky s netradičními průvodci se konají téměř každou hodinu v sobotu 5. i v neděli 6. května.