Mincovna totiž ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, zámkem a Arcibiskupstvím olomouckým připravila triptych replik pozoruhodných dukátových ražeb, které kroměřížská sbírka ukrývá.

Slavnostní uvedení první z nich se pak koná už tuto středu 13. května od 18 hodin v prostorách návštěvnického centra kroměřížského zám­ku.

„Myšlenka podpořit Kabinet mincí a medailí vzešla z naší dlouhodobé spolupráce s institucemi, které mají kroměřížské sbírky pod svým patronátem," řekl marketingový manažer České mincovny Lukáš Jokl. Není to podle něj poprvé, co v Jablonci nad Nisou razí repliku z této sbírky, naposledy mincovna připomněla tolar biskupa Karla z Liechtensteina.

„Hlásíme se tím k tradici více než tisíce let ražby mincí na našem území a zároveň tím finančně přispíváme na chod těchto sbírek, což je naší dlouhodobou strategií," poznamenal Lukáš Jokl.

Triptych replik vydaných na základě originálních mincí připomene po jedné dukátové ražbě z každého ze tří duchovních států zastoupených ve sbírce: kurfiřtství mohučského, trevírského a kolínského. Jako první byl zvolen dukát Franze Ludwiga von Pfalz-Neuburg, mohučského arcibiskupa a kurfiřta. Mincovna razí repliku z dukátového zlata a zájemce za ni zaplatí 6 250 korun. „Náklad je omezený na dvě stovky kusů," upozornil manažer.

Při příležitosti slavnostního uvedení repliky dukátu Franze Ludwiga von Pfalz-Neuburg zazní také dvě přednášky o životě tohoto duchovního aristokrata, dukátových ražbách a o jedinečnosti místní sbírky. Zájemci se pak budou moci vydat také na komentovanou prohlídku Kabinetu mincí a medailí nebo se zúčastnit Noci literatury, která na uvedení replik navazuje.

„Zajímavostí replikované mince je pojetí reverzní strany, která vyobrazuje kráčejícího lva ohlížejícího se směrem k ruce vystupující z oblaku, jež ho vede na šňůře. Výjev, doplněný slovy Deo duce, tedy pod Božím vedením, symbolizuje osobu samotného vydavatele mince Franze Ludwiga, který tím dává na odiv své vynikající postavení ve společnosti," vysvětlil kurátor Kabinetu mincí a medailí Miroslav Myšák.