Nová parkovací místa vznikla zrušením části stávajícího chodníku v úseku ulice od křižovatky u kotelny po křižovatku s ulicí Albertova.

„Část levostranného chodníku od křižovatky u kotelny byla opravena a ukončena je bezbariérovým vstupem do vozovky,“ přiblížil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Dále byl vybudován nový chodník od vnitroblokového hřiště a předlážděna byla plocha chodníku v křižovatce s ulicí Albertova.

Kollárova ulice v Kroměříži je na dva dny znovu obousměrně uzavřena.
Další uzavírka. Dva dny nebude průjezdná Kollárova ulice v centru Kroměříže

Ve Francouzské ulici tak vzniklo 15 nových parkovacích míst a k tomu dvě místa pro handicapované. Akci měla na starost Správa a údržba silnic Kroměřížska, náklady činily asi 2,3 milionu korun.

„Na sídlišti Zachar je parkovacích míst trvalý nedostatek a každé nové místo je přínosem. Těší mě, že se povedlo najít řešení a možnosti parkování v lokalitě tak rozšířit,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Kroměřížská radnice plánovala v letošním roce investice do zvelebení chodníků, silnic a parkovišť v celkové výši téměř 50 milionů korun.