„Parkovací místa na Zacharu podobně jako na jiných hustě obydlených místech citelně chybějí. Zhruba tři desítky nových míst, které na zmíněném pozemku vzniknou, lidem ze sídliště parkování usnadní,“ poznamenal místostarosta Vratislav Krejčíř.

Stavbaři už z pozemku odstranili část zeminy. Povrch parkoviště bude tvořit zhutněná kamenná drť.

„U vjezdu bude informační tabule, že se jedná o prozatímní odstavnou plochu,“ uvedl vedoucí radničního odboru služeb Lambert Hanzal.

V budoucnu se počítá s tím, že v rámci chystaných úprav křižovatky ulic Albertova a Nitranská bude nové parkoviště dokončeno do finální podoby s asfaltovým povrchem.

Starosta Bořenovice Jakub Bednárek
Život se žije venku. Ne v kanceláři nad papírem, uvědomuje si starosta Bořenovic