Setkají se spolu na Trojáku na akci, při které budou na ploše asi dvaceti čtyř hektarů společně pátrat po fiktivní ztracené osobě. „Cvičení se zaměří především na pátrání v nejpravděpo­dobnějších místech pohybu bloudícího člověka,“ nastínila mluvčí kroměřížské policie Květoslava Malenovská.

Dalším cílem akce podle ní bude sladění komunikačních prostředků jednotlivých týmů tak, aby se mezi sebou domluvily a testování jejich dosažitelnosti.

Cvičení se uskuteční v oblasti Troják, Tesák, Lázy a Rajnochovice. „Sněžná vozidla při něm zastoupí terénní vozy, které budou postupovat jako v zimě vozidla pásová,“ uzavřela Malenovská.