„Celkové náklady se blíží dvaceti milionům korun, v plánu je i celková přestavba mostu přes Divocký potok před začátkem Těšánek směrem od Zdounek,“ uvádí v tiskové zprávě ŘSZK.

Úprava silnice bude zahrnovat i stavbu dvou zastávkových pruhů pro autobusovou linkovou dopravu nebo odvodnění povrchu dešťovými vpusťmi a výměnu poklopů kanalizačních šachet. Souběžně s pracemi pak plánuje vedení obce provést napojení místních komunikací a nájezdů i sjezdů k přilehlým nemovitostem, nebo obnovu chodníků a výstavbu nového pro pravé straně silnice, dojít má také na opravu kanalizace. (hed)