Město ji hodlá uzavřít s Povodím Moravy, Chropyní, Hulínem, Břestem a Skašticemi, na jejichž katastru se opatření mají budovat.

Od ničivých povodní v roce 1997 se už ve městě mnohé udělalo. Byly navýšeny břehy, oprava kanalizace zahrnula i osazení klapkami proti zpětnému vzdutí řeky.

Zaveden byl také moderní hlásný povodňový systém, v současnosti tak město pořizuje digitální povodňový plán.

Díky zmíněným opatřením Kroměříž v letech 2006 a 2010 odolala padesátileté vodě.

„Stále však ochrana proti velké vodě není na takové úrovni, jakou bychom si přáli,“ vysvětluje místostarosta Pavel Motyčka.

Práce spolknou půl miliardy

Záměr počítá s propracovaným systémem ochranných hrází a vodohospodářských objektů, které budou společně funkčně provázány.

„Tudíž ochrana města Kroměříže bude úplná až po dokončení všech dílčích opatření,“ podotýká vedoucí vodoprávního úřadu radnice Petr Vodák, který dále doplňuje, že díky projektu se změní i hospodaření s vodou v krajině.

„V období sucha ji nově vybudované objekty budou zadržovat, v období záplav ji zase odvedou pryč tak, aby neohrožovala lidi ani jejich majetek,“ dodává.

Náklady na projekt se odhadují na půl miliardy korun. Přičemž devadesát procent by měla pokrýt státní dotace.

S ohledem na velikosti rozpočtů dotčených měst a obcí i samozřejmě na to, že opatření by chránila majetek území města, zbývajících deset procent by drtivou většinou hradila Kroměříž, jedná se asi o 1,9 miliardy korun.

Realizace projektu je v dlouhodobém horizontu. Do roku 2026 by se měly vykupovat pozemky, chystat projektová dokumentace, vyřizovat žádost o dotaci i nezbytná povolení a vybírat dodavatelé staveb. Dokončení se plánuje na rok 2035. (jab)