Navezený materiál sice neohrožuje lidi, škodí ale přírodě a za sucha odlétá a sedá na blízké střechy i auta.

„Nezjistili jsme, že by byly znečištěny podzemní vody, žádné nebezpečné látky se z odkladiště nešíří ani vzduchem. Blízký Široký potok je však asi deset metrů po proudu kontaminovaný arsenem,“ shrnula výsledky nedávno prováděného výzkumu pracovnice společnosti Amec Brno Lucie Peková.

Řešením by podle ní byla instalace sedimentační jímky, která by arsen zachytila. Nejlepší by ale bylo vypustit vodu z jezera a dno zavézt stabilizátem.

Právě tento krok by zamezil i odlétání popílku, vypuštění ale brání podstatná věc: do jezírka je svedena kanalizace Nové Dědiny.

Obec má povolení odpadní vody vypouštět do roku 2012, poté je musí svádět na čističku odpadních vod. Buď se povedou do Otrokovic, nebo si Nová Dědina společně s Bělovem a jižní částí Žlutav postaví svou vlastní.

„Ta druhá možnost by byla lepší, nyní ale čekáme na rozhodnutí Bělova a Žlutav,“ přiblížila starostka Nové Dědiny Marie Musilová.

Potrubí k čističce mělo vést právě přes odkaliště, které je v majetku Teplárny Otrokovice. Nyní se ale plány změnily a na zpola zasypaném jezeře má vyrůst elektrárna.

„Kanalizace měla podle přání Teplárny Otrokovice vést podle prvotních plánů přes odkaliště, ale nyní, když tam bude stát elektrárna, bude vést okolo. Vyřešení odkanalizování už tedy nemá vliv na to, zda tam elektrárna bude, či nikoliv,“ vysvětlila starostka.

Zástupci teplárny podle ní přesto zůstávají u příslibu, že část potrubí vedoucí u jejich pozemku vybudují sami. Elektrárna se měla původně stavět až v době, kdy budou všechny problémy s popílkem vyřešeny. Na konci dubna přesto vstoupí v platnost změna územního plánu Nové Dědiny, která umožní stavbu.

„Zástupci společnosti Solar Power Energy si poté budou muset zažádat o stavební povolení. Úřad po nich samozřejmě bude chtít příslušná vyjádření a nejspíš si vyžádá i posudek odboru životního prostředí k tomu, v jaké fázi je řešení potíží s popílkem,“ vysvětlila Musilová.

Elektrárna tedy na místě nevznikne, dokud odborníci neshledají všechny problémy způsobené popílkem za vyřešené. Na tu dobu už se těší také zástupci Teplárny Otrokovice.

„Vyřešení potíží je samozřejmě i v zájmu naší společnosti. Odpadový popílek je teď navíc ceněným obchodním artiklem,“ doplnil generální ředitel teplárny František Foltýn.