„Chtěli bychom se zasloužit o to, aby byly zachovány tradice české myslivosti,“ informoval myslivec Radomír Spáčil.

V minulosti podle něj byly podobné pochody tradicí, která už nyní ale téměř vymyzela. „I u nás ve Zborovicích se na ples kdysi pravidelně zvalo pochodem. Nejméně dvacet pět let už to ale nikdo nedělá,“ posteskl si Spáčil.

Zborovičtí myslivci a hasiči se ale rozhodli pěknou tradici nenechat zaniknout. „Každý rok je tu ples, letos pochodem zveme podruhé. Snad ne naposledy,“ doufá další myslivec Jaroslav Pršek.

Ochotných dobrovolníků je mezi zborovickými myslivci i hasiči dost. Asi dvacetičlená skupinka vyrazila v deset hodin od obecního úřadu a Zborovice prošla křížem krážem. Na pomoc si vzali lovecké psy, koňský povoz, myslivecké borlice i příruční sirénu. Ve stejnokrojích zpívali lidové písně a předčítali pozvánku složenou speciálně pro tuto příležitos.

„Pokud vím, jsme jediní v kroměřížském okrese, kteří tohle dělají. Chceme prostě spoluobčany pozvat tradičně netradičně,“ doplnil za dobrovolné hasiče Jakub Derka.

Obyvatelé Zborovic nápad vítají, hasičko-myslivecká družina se setkala s úspěchem. „Lidé se chytají, vyvolalo to dobrou odezvu. Souhlasí s tím také zástupci obce,“ vysvětlil další z dobrovolných hasičů Pavel Nosek.