Než se podaří žadatelům o dítě žádost vyřídit, trvá to často dva až tři roky, někdy i déle. Požadavky, které jsou na ně kladené ze strany úřadů, jsou dost náročné. „Žadatelé musejí prokázat, že jsou v dobrém zdravotním stavu, alespoň jeden z nich musí být zaměstnaný, aby byli schopní dítě uživit,“ nastínila sociální pracovnice.

Ze všeho nejdříve musejí budoucí rodiče vyplnit dotazník, který je daný zákonem, a je stejný pro celou republiku. K němu pak dokládají další náležitosti. „Je to například potvrzení o příjmu, o občanství, což se dá nahradit ofocením občanského průkazu a je dobré, když přiloží i své fotografie z běžného života,“ doporučila Frajtová.

Důležitou roli pro žadatele hraje i posudek od zaměstnavatelů. „Já po nich pak ještě vyžaduji výpis z rejstříku trestů a vyjádření z místa bydliště. Veškeré informace jsou důvěrné a podle toho s nimi taky dál nakládáme,“ ubezpečila pracovnice, která už několika párům pomohla touto cestou získat dítě do vlastní péče.

Po vyřízení veškerých formalit je její povinností udělat v domácnosti žadatelů sociální šetření. „Máme na to zhruba dvě hodiny a přítomni musejí být oba žadatelé. Udělám s nimi polořízený rozhovor, kdy mi povídají o jejich dětství, o tom, jak se seznámili, jaké mají zájmy, jak tráví volný čas a podobně,“ vysvětlila.

Ze získaných informací vytvoří zprávu, ke které připojí veškeré vyplněné formuláře. Celý spis pak postoupí krajskému úřadu. Vyřizovací mašinérie se tam dostává do další fáze, a to odborného posuzování. Žadatelé ještě musejí podstoupit psychologické vyšetření a na základě všech dosažených informací pak pracovníci úřadu vydají rozhodnutí o způsobilosti páru k osvojení dítěte.

Poté jsou zařazeni do seznamu vhodných čekatelů. „Čekat můžou i několik let. Je to tak, že se nehledá dítě pro ně, ale naopak pro dítě se hledají vhodní osvojitelé. Žadatelé si zadají požadavky, jestli chtějí děvče nebo chlapce, jeho věk, jestli může mít třeba drobnou tělesnou vadu a podobně. Čím větší je tolerance z jejich strany, tím větší šance na osvojení dítěte se pak před nimi otevírá,“ poznamenala Frajtová.

Během roku přijde o zařazení do seznamu čekatelů požádat na kroměřížský úřad přibližně deset párů. „Dva až tři z nich se za ten rok dítěte dočkají,“ podotkla sociální pracovnice s tím, že osvojit lze pouze dítě, které je právně volné.

„Znamená to, že se ho třeba maminka po šestinedělí vzdala, což potvrdila v protokolu svým podpisem, nebo soud vydá rozsudek, že rodiče o dítě neprojevovali zájem,“ uzavřela pracovnice pro náhradní rodinnou péči.

Děti umístěné v Dětském domově v Kroměříži se příliš často k náhradním rodičům nedostávají. „Je to opravdu jen zřídka. Teď po delší době řešíme jeden případ. Pokud dobře dopadne, dostane se dítě do pěstounské péče,“ uvedla sociální pracovnice Dětského domova Jiřina Cveková.