Ještě než třicet nimrodů stanulo na zahajovacím ceremoniálu k zahájení honu, museli se někteří z nich podrobit dechové zkoušce na alkohol, a ke kontrole policistů byli povinni předložit také zbraně a doklady k nim.

„U žádného z namátkově prověřovaných účastníků honu jsme nezjistili, že by požil alkohol. Také zbraně mají myslivci v pořádku,“ potvrdil Petr Kolář z inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy z hradišťské policie. Teprve poté zahájili tamní členové Hubertova cechu svůj první letošní hon na zajíce, bažanty a škodnou zvěř. Ozdobeni brokovnicemi stanuli před předsedou mysliveckého sdružení Háj Janem Kašpaříkem a hospodářem Miroslavem Mazůrkem, aby si vyslechli poučení o zacházení se zbraněmi a dodržování přesně stanovených pravidel a zásad při lovu.

Letošní zahajovací hon startoval nad Modrou a končil v lese zvaném Háj. S přibývajícími kilometry se mezi nimrody vedla diskuse o situaci v honitbě. „V revíru máme černou zvěř, takže počty zajíců se u nás nezvyšují. Víc je ale bažantů, kterým se letos dařilo. Krátce před honem jsme do revíru vypustili třicet dospělých bažantů, které jsme nakoupili v Jarohněvicích a sami jsme si je odchovali,“ přiznává myslivecký hospodář Miroslav Mazůrek. V tom se nad remízkem třepotavě vznesl pestře zbarvený bažantí kohout a elegantně plachtil do polí. Lovec, stojící nad remízkem bleskurychle přisadil pušku k líci a vystřelil. Bažant padl obloukem do oranice.

„Byl to dobře zorganizovaný hon. Jen kdyby té drobné zvěře bylo víc,“ neodpustil si poznámku dvaasedmdesátiletý Vít Polášek ze Zlechova, který se Hubertovu cechu upsal už před osmačtyřiceti lety.

Na závěr honu vzdali myslivci smeknutím klobouků poctu uloveným ušákům, bažantím kohoutům i dvěma divočákům. Bývá zvykem, že si nimrodi po honu úlovek hned rozdělí mezi sebou. „Protože v lednu budeme mít na Velehradě ples, část zvěřiny z dnešního lovu jsme si ponechali pro tombolu i na zvěřinové speciality,“ podotkl Mazůrek.