Mši sloužil jeden z holešovských farářů Jerzy Walczek, který přítomným dětem vysvětlil, jak to vlastně bylo s narozením Ježíše. Malí návštěvníci přinesli do kostela hračky, které poté holešovská farnost odvezla dětem do dětského domova. „Všem vám přeji pobožné, poklidné a radostné Vánoce,“ uzavřel mši farář.

Lucie Ságnerová