Vše zaštiťuje organizace 3Dimenze – Moravské centrum znakového jazyka, která každoročně pořádá letní kurzy znakového jazyka.

Program začíná v devět hodin, od deseti pak odstartuje soutěž o dvanácti disciplínách, a během celého dne bude pro děti k dispozici také trampolína, zábava v podobě malování obličeje, batikování triček nebo třeba modelování keramiky a pletení náramků.

Ve tři hodiny se všichni mohou sejít u táboráku a občerstvit se. Jídlo a pití bude zajištěno po celý den.

Hlavní náplní akce je vytvořit bezbariérové komunikační prostředí tak, aby se v něm všichni účastníci cítili příjemně. Všichni organizátoři a doprovodný personál budou neslyšící, pro ostatní ale budou po celou dobu k dispozici tlumočníci.

„Hry bez hranic jsou zaměřeny na posílení sociálních vztahů napříč všemi zúčastněnými skupinami bez ohledu na stav sluchu. Chceme tak opět podpořit identitu neslyšících dětí, jejich sebevědomí a touhu být v životě úspěšní," popsal za pořadatele Martin Kulda.

Slyšícím lidem chtějí prostřednictvím akce zároveň ukázat, že na neslyšící není třeba pohlížet jako na postižené či dokonce méněcenné, ale jako na plnohodnotnou součást společnosti.

„Doufáme, že Hry bez hranic se stanou každoročním tradičním setkáním nejen slyšících a neslyšících, ale i setkání dvou kultur, které hledají společnou cestu k porozumění," dodal pořadatel.

AUTORKOU JE SOŇA LIČKOVÁ