V koryčanské knihovně se totiž prostřednictvím svých synů symbolicky shledali dva spolubojovníci z první světové války po sto letech.

Ve svých vzpomínkách na zákopovou válku v Haliči ještě v řadách rakousko-uherské armády v roce 1915 František Novotný několikrát píše o spolubojovníkovi kadetu Janošíkovi z Dubu nad Moravou.

„S ním si navzájem pomáhali a slíbili si také, že podle možností se oba budou starat o osud druhého a že pak napíší zprávy příbuzným," vysvětlila knihovnice Ilona Vybíralová.

František Novotný pak byl zraněn a další válečné události přátele rozdělily: zatímco on bojoval v československých legiích v Rusku, kadet Janošík se zapojil do československého vojska v Itálii.

V roce 2014 otiskl dvouměsíčník Listy ukázku z připravované knihy Františka Novotného s názvem Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány a ta se dostala náhodou do rukou v Brně žijícího, dnes dvaaosmdesátiletého syna kadeta Janošíka.

„Když se dočetl o svém otci, kontaktoval vydavatele časopisu a knihy, olomoucké nakladatelství Burian a Tichák, a rozhodl se křtu knihy v Koryčanech rovněž zúčastnit," upřesnila knihovnice.

Za obec legionářů pak přijel do Koryčan na křest knihy z Bratislavy František Ferdinand Vrábel, historik, který se ujal slova, aby přiblížil vznik legií a jejich úlohu a postavení od války až do dnešních dnů.