Vzhledem k výši důchodů, které klienti těchto zařízení pobírají, je přitom navýšení ceny téměř nereálné, což ostatně potvrzuje vedení hned několika zařízení na Kroměřížsku.

Penzistům musí zůstat z důchodu po úhradách minimálně patnáct procent: navýšením tedy domovy mnoho nezískají, dlužné částky pak musí za klienty doplácet rodina nebo přímo samotné domovy. Starodůchodcům, kteří mají důchod pět nebo deset let, se částka neustále snižuje a na navýšení poplatků by jim nezbyly peníze.

„Dostávají se do sociální pasti. Noví důchodci teď mají třeba třináct i čtrnáct tisíc korun, u těch je navýšení reálné. U těch, kteří pobírají pět tisíc, je to problém. Celý systém je založen na principu solidarity," říká třeba ředitel Sociálních služeb města Kroměříž Ivo Vojtek.

Problém v navýšení poplatků vidí také v Centru pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem. Se zdražováním tam prý zatím nepočítají.

„Důchody seniorů jsou nízké a ze zákona jim z toho musí zůstat patnáct procent kapesného, takže navýšení poplatků nám stejně nijak nepomůže, půjde to do nedoplatků, které si sami musíme hradit," vysvětlila ředitelka bystřického domova Šárka Jelínková.

Po příbuzných prý nemohou vymáhat žádné finanční prostředky a nesmějí ani sáhnout klientovi na osobní úspory či zajišťovat jeho jiné příjmy.

„Ze zákona máme povolenu dohodu s rodinou o spoluúčasti, je to však individuální. Rodiny se navíc samy mnohdy nacházejí v nepříznivých finančních situacích a je pro ně náročné, aby na klienta doplácely," tvrdí Jelínková.

Obdobně vidí situaci i ředitel Domova pro seniory a pečovatelské služby Koryčany Josef Tvrdý. Navyšování cen prý v současné době není reálné.

„Naše ceny nejsou tak vysoké, například za stravu se ani nepřibližujeme cenám, které jsou dnes běžné jinde. Lidé jsou ale už tak na hraně, aby jim zůstávalo nutných patnáct procent z důchodu," potvrdil Deníku Tvrdý.

S klienty, kteří spadají do nedoplatků, mají v Koryčanech také zkušenosti. Loni to byli dva lidé, aktuálně prý žádný. Ceny za ubytování a služby se prý prozatím zdražovat nechystají.

„Dokud nás situace nedonutí, určitě je ponecháme jak jsou. Otázkou je, jak to bude s valorizací důchodů," dodal Tvrdý.

Navýšení poplatků naopak nechává v klidu Ivanu Ivánkovou z domova Popovice v Ratajích, který poskytuje ubytování seniorům a postiženým. Jedná se totiž o soukromé zařízení.

„U nás je to trochu jinak. Když nebudeme chtít, zdražovat nebudeme. S cenami jsme nehnuli už hodně dlouho, byť se zvedla daň z přidané hodnoty," upozornila Ivánková.

Dodala, že ústavy mají právo na příspěvek na péči u postiženého klienta. Podle stupně závislosti na druhé osobě činí osm set až dvanáct tisíc korun. V Ratajích jsou umístěni lidé se třetím a čtvrtým stupněm postižení.

„Jsou to lidé, kteří nechodí a vyžadují maximální péči. Je nutné je přebalovat, krmit, polohovat a pořád u nich někdo musí být. Pobyt si jsou ale schopni hradit sami z vlastního příspěvku," řekla Ivánková.

Vedení se snaží ceny upravovat tak, aby rodina byla co nejméně zatěžována. Nedoplácí se tady ani hygienické pomůcky a senioři prý jsou schopni poplatky hradit z vlastního důchodu.