„Prioritně se zaměřujeme na čtvrté třídy základních školy. Mají totiž ve svém výukovém programu za rok zahrnuto deset vyučovacích hodin. Děti se učí zvládat různé situace, které na ně v provozu mohou čekat," dodal vyučující Radovan Stratil. Během výuky školáci absolvují jak praktickou tak teoretickou část a na konci mají možnost po vyplnění testu získat průkaz cyklisty.

Autor: Daniela Zedníčková