Díky velkému zájmu se provozovatelé letos rozhodli návštěvní dobu o hodinu rozšířit. „V tomto roce budeme mít otevřeno pro veřejnost každou středu vždy od 15 do 18 hodin. Zváni jsou všichni, kteří si chtějí ověřit znalosti dopravních pravidel, naučit své děti, jak se chovat v provozu, nebo si na hřišti chtějí jen zajezdit,“ informovala ředitelka kroměřížské pobočky Českého červeného kříže Alice Juračková.

Dopravní hřiště pak po většinu času slouží výuce, kterou zajišťuje oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž spolu s Besipem. „Každý rok organizujeme několik soutěží pro děti, a to nejen s dopravní tematikou,“ prozradila Juračková.

Nejbližší akcí, která se tam bude konat, je třicátý druhý ročník dopravní soutěže nazvané Mladý cyklista. Naplánována je na 12. května a sejdou se tam vítězové okrskových kol.