Za nimi následují úrazy a sebevraždy. V rámci republiky má však Zlínský kraj chmurný primát v úmrtnosti při zhoubných nádorech v oblasti krku a hlavy, a nově i s nádory ledvin.

„Mezi nejčastější příčiny úmrtí patří trvale v kraji nemoci oběhové soustavy a onkologická onemocnění. Na třetím místě figurují vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti, kam patří třeba sebevraždy a úrazy. Ostatně jako jinde v republice,“ sdělila Soňa Vařeková z Českého statistického úřadu Zlín.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) zemřelo v roce 2006 v kraji 3050 mužů a 2876 žen. To znamená úmrtnost okolo deseti procent u obou pohlaví.

Nemoci oběhové soustavy si vybraly svou daň u 1506 mužů a 1598 žen, z nich má téměř dvoutřetinový podíl ischemická nemoc srdeční, zhruba pětinový cévní komplikace mozku a desetinový infarkt myokardu.

Vliv má zrychlené životní tempo

„Na setrvalém trendu v těchto onemocněních se podepisuje rychlý životní styl. Přibývá tak rizik a pacientů s diabetem a nadváhou. Oba faktory způsobují koronární příhody,“ uvedl zlínský kardiolog Jiří Střelec.

Podle něj zůstanou tyto příčiny úmrtí v čele dál, i když lidé žijí déle díky kvalitnější zdravotní péči. „Druhá nejčastější příčina úmrtí, zhoubné novotvary, v kraji postihla téměř osm set mužů a o sto méně žen,“ informovala vedoucí regionálního pracoviště ÚZIS Brno Jaroslava Pazourková.

Podle statistik se počet zemřelých pohybuje zhruba na stejné úrovni již zhruba deset let, narůstají však diagnózy onkologických onemocnění i počet úmrtí na ně. Více pak umírají muži.
„Rostou počty nemocných, v kraji ročně nově diagnostikujeme přes čtyři tisíce pacientů. Zhruba pětinu tvoří nádory kůže, které jsou nejčastějším

onkologickým onemocněním v kraji u obou pohlaví,“ komentoval situaci primář onkologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) Milan Kohoutek.

Znepokojivý je podle odborníků trend přibývajících nádorových nemocí ledvin

Mezi další nejrozšířenější typy patří u mužů nádory plic, prostaty a tlustého střeva, u žen pak prsu, tlustého střeva a pohlavních orgánů. „Počty nádorových onemocnění plic u mužů však začínají mírně klesat, naopak u prostaty evidujeme vzestup a také u všech ženských nádorových onemocnění,“ konstatoval primář a dodal, že v kraji se zvyšuje počet nádorů v oblasti urologické, hlavy a krku.

„Tím mírně převyšujeme ostatní regiony republiky, s přibývajícími nádory ledvin pak aspirujeme dokonce na nejvyšší příčky ve světě,“ tvrdí Kohoutek.
S narůstajícím počtem diagnóz souvisí i více práce pro patology. „Kromě pitev totiž tvoří významnou část naší práce vyšetření tkání a buněk odebraných nemocným na rozbory pro klinická oddělení nemocnice a operační obory,“ uvedl primář oddělení patologické anatomie vsetínské nemocnice Petr Mičulka.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v kraji eviduje přes pět tisíc onkologických pacientů. Jejich léčba patří k nejnákladnějším. „Měsíčně stojí léčba rakoviny prsu až dvě stě tisíc korun, porucha krvetvorby od milionu korun ročně,“ sdělila Jana Víšková z tiskového odboru VZP.