Děti budou soutěžit ve tříčlenných hlídkách, rozděleny budou do dvou kategorií. „Připravena pro ně budou stanoviště, na které budou skládat zkoušky z několika oblastí, například z botaniky, ochrany přírody, první pomoci, myslivecké kynologie, zoologie zvěře nebo třeba péče o zvěř,“ informoval za pořadatele Bohumil Alexa.

Prezence účastníků je od 8 do 8.45 hodin, zahájení pak od 9 hodin. Akce potrvá zhruba do 14 hodin.