Interaktivní vyučování o starověkém Egyptě trvá souběžně s výstavou pojmenovanou Núbie v dobách faraonů, která je prodloužena do 27. května. Program se skládá z hrací a výukové části. "Návštěvníci si mohou vlézt do sarkofágu, mohou se nalíčit jako staří Egypťané, máme tu dokonce na vyzkoušení zapůjčené divadelní kostýmy z muzikálu Kleopatra z Olomouce.

Zájemci se mohou nechat mumifikovat, připravili jsme tu pro ně nabalzamovaná obinadla a obvazy, a v neposlední řadě si mohou v muzeu vyzkoušet hieroglyfy," popsala lektorka pro práci s dětmi Silvie Pitruzzello, u které si lze objednat prohlídku.


Program trvá asi šedesát minut a provádí jím pracovnice kroměřížského muzea. "Projekt je koncipován zvlášť pro mateřské školy a nižší ročníky základních škol a pak pro druhý stupeň a střední školy," informoval ředitel muzea Jiří Stránský.
Téměř všechny aktivity nového interaktivního vyučování si vyzkoušel i desetiletý Adam Koplík z Kroměříže.

"Velmi mne bavilo malování na obličej a také, jak jsem byl zavřený v sarkofágu," řekl s nadšením Adam. Starověké líčení Egypťanů obdivoval i jeho spolužák Josef Pešek. "Nejvíce se mi líbilo psaní hieroglyfů a to, že ve starověku měli místo písmenek obrázky," doplnil desetiletý žák z Jarohněvic u Kroměříže.