Ačkoliv se cesta k vybudování nové stálé expozice trochu zkomplikovala, místní zastupitelé už vědí, kde muzeum tradičního řemesla nakonec vznikne. Nedávno totiž koupili jeden z nejstarších domů ve městě, kde by chtěli expozici instalovat.

„Historický dům ve městě stojí přímo pod kostelem. V současné době jsme už jeho vlastníky a zaměřujeme se na zkoumání zdrojů, ze kterých bychom objekt zrekonstruovali,“ poznamenal starosta Morkovic-Slížan Pavel Horák. Podle něj by se v budově mohly konat kulturní akce a výstavy. „Jednu místnost bychom pak chtěli vytvořit pro stálou galerii historie košíkářství,“ dodal Horák.

Původně měla být expozice nainstalována v místním zámku, který od roku 1996 vlastní manželé Bia. „Jednání o umístění galerie byla bohužel z osobních důvodů ukončena,“ přiznal starosta.

Zastupitelstvo budovu pořídilo za čtyři sta tisíc korun, celková rekonstrukce domu si ovšem vyžádá několikanásobek nákupní ceny. „Předpokládám, že to bude kolem jednoho a půl až dvou milionů korun,“ doplnil Horák, který připomněl, že Morkovice už muzeum košíkářství v minulosti měly.

„Tehdejší spolek, který jej v šedesátých letech vedl, byl ale zrušen a exponáty byly předány Muzeu Kroměřížska,“ konstatoval starosta. Starosta nastínil, že počáteční jednání o vzniku expozice tradičního řemesla Morkovicka a o zapůjčení předmětů do Morkovic se s kroměřížskou institucíkonala.

„Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se ta myšlenka dotáhla do konce. Exponáty máme zbytečně uložené v depozitářích, jen někdy za čas je použijeme při některých výstavách. Podmínkou uložení však jsou připravené prostory například kvůli vlhkosti a zabezpečení,“ konstatoval ředitel Muzea Kroměřížska Jiří Stránský.

Košíkářství se na Morkovicku začalo rozvíjet po napoleonských válkách. „Podle mých informací měla dovednost až do poslední třetiny minulého století vzestupnou tendenci. V Morkovicích dokonce existovala košíkářská škola, pak tu bylo učňovské středisko. V obci mimo jiné sídlily košíkářské firmy v čele s největší společností Balatík,“ připomněl starosta Horák.