Vzniklo také několik nových expozic. Tři již byly otevřeny, zbylá jedna na své otevření veřejnosti teprve čeká. Naopak odstraněna byla dlouholetá expozice Člověk a příroda. Ta k Muzeu Kroměřížska neodmyslitelně patřila po celá desetiletí.

Slavnostního otevření nových prostor se účastnil například nejvyšší představitel kraje hejtman Jiří Čunek, starosta Kroměříže Jaroslav Němec a místostarostové Karel Holík, Vratislav Krejčíř a Daniela Hebnarová. Dorazil také starosta Holešova Rudolf Seifert.

Ilustrační foto
Koronavirus na bystřické škole. Celá třída je v karanténě

Kroměříž je klenot

Rekonstrukce probíhala za plného provozu muzea.

„Nebylo to vždy moc jednoduché. Zaměstnanci si určitě dosti oddychnou, protože jsme vytrpěli spoustu prachu a hluku,“ usmála se ředitelka muzea Martina Miláčková.

„Dlouhou dobu nebudeme muset do prostor muzea investovat a z toho mám radost. Kroměříž je pro náš kraj opravdový klenot. Nejenom kvůli tomu, že jsou zde památky UNESCO. A proto o ni musíme pečovat. A chod muzeum k tomu jistě patří,“ uvedl v proslovu při příležitosti slavnostního otevření nových prostor hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Svatováclavské slavnosti.
Víkend nabídne Svatováclavské slavnosti, festiválek či třeba Noc Loudonů

Od recepce po topení

V rámci oprav byly vybudovány nové výstavní prostory, vstup s recepcí a zázemím pro návštěvníky, provedena výměna oken, elektroinstalace, topení, vzduchotechniky, rozvodů vody a kanalizace, zrekonstruovalo se nádvoří, sociální zařízení a instalovala se nová zabezpečovací a požární signalizace.

Náklady se vyšplhaly na bezmála 46 milionů korun. Z toho téměř 32 milionů korun tvořila evropská dotace.

„Zbývající prostředky platilo muzeum ze svého provozu a Zlínský kraj, jehož jsme příspěvková organizace,“ dodala k vyčíslení ředitelka Muzea Kroměřížska.

Nové stálé výstavy vybudované v průběhu oprav:

Strážci času: Jedná se o expozici hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky. Výstava byla otevřena v roce 2018.

Poklady staré půdy: Expozice se teprve připravuje. Otevřena by měla být letos v prosinci, nejpozději v lednu roku následujícího. Bude obsahovat věci starší 70. let minulého století. Při přípravě této expozice prosilo muzeum o pomoc také veřejnost, kterou žádalo o věnování či dlouhodobé zapůjčení modelů vláčků, starých hraček, stolních her a podobně.

Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948: Jedná se o nejnovější expozici v muzeu. Výstava odkazuje na historické období počínaje Říšským sněmem konaným v Kroměříži v roce 1848 a končí ztrátou demokracie v roce 1948. Na výstavě je několik interaktivních prvků. Pro její účely bylo také natočeno či sestříháno několik videí. Na výstavě je například replika zasedacího pořádku poslanců na Říšském sněmu, dobové oblečení, modely několika i zaniklých památek města, osobních věcí Kroměřížanů bojujících za války na frontě, historie zámecké věže, která lehla při ústupu nacistů popelem (včetně jediného dochovaného kusu plechu z období před požárem), či informace o místní synagoze, kterou nechali Němci za druhé světové války vyhodit do povětří. Ústředním motivem expozice je podle tvůrců hledání identity malého města na pozadí velkých dějinných události.

Jak šel čas

1. etapa oprav: úpravy recepce a zázemí pro návštěvníky, úprava prostor, kde je nyní Galerie v podloubí.

2. etapa oprav: budovala se nová expozice, nyní v ní sídlí výstava Strážci času, ta se otevřela v květnu 2018.

3. etapa oprav: se budovala expozice, kde je nyní výstava: Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948. A stavebně se připravila expozice pro výstavu: Poklady staré půdy. Jednalo se tedy o rekonstrukci podkroví.

4. etapa oprav: Vybudování dvou výtahů. V jednom případě se jednalo pouze o výměnu starého výtahu za nový. V druhém případě se vybudovala na nádvoří nová prosklená stěna, za kterou je výtah pro imobilní návštěvníky. Tak, aby se mohli dostat do vyšších pater.

Náklady na jednotlivé etapy:

1. etapa: 12,38 milionů korun

2. etapa: 12,60 milionů korun

3. etapa: 11,60 milionů korun

4. etapa: 9,20 milionů korun