„Věříme, že v čele organizace uplatní své odborné znalosti a zkušenost i manažerské schopnosti. Zároveň chci poděkovat odcházejícímu řediteli Jiřímu Stránskému za mnohaletou kvalitní práci,“ řekl radní Miroslav Kašný, který zodpovídá za kulturu a památkovou péči.

Maritna Miláčková má s prací v muzeu dlouhou zkušenost. Od roku 2006 pracovala pro muzeum umění Olomouc. Do roku 2014 působila jako správkyně a kurátorka sbírek, od roku 2014 je až doposud vedoucí oddělení Arcidiecézního muzea Kroměříž.

Miláčková se aktivně podílela na řadě výstavních projektů Muzea umění Olomouc, přispívala do oceněné muzejní publikace a redigovala dvě odborné knihy.