Letos poprvé pořadatelé zaměřují konferenci, nad níž převzala záštitu radní Zlínského kraje pro školství a kulturu Zuzana Fišerová, na nějaké výročí.

„Vybrali jsme smutnou připomínku transportů židovských obyvatel našich zemí do ghetta Terezín. Kroměřížští Židé tam byli transportováni na přelomu června a července 1942,“ uvedl historik Muzea Kroměřížska Petr Pálka.

Prodejní výstava brouků a motýlů v Kroměříži, 5. listopadu 2022
Brouci, motýli a pavouci zaplnili kroměřížské výstaviště. Přilákali stovky lidí

Vystoupit však mohou i badatelé, kteří se ve svých příspěvcích nedrží tohoto stanoveného tématu.

„Tím je podpořena tradiční a ceněná pestrost naší akce. Vedle posledních roků židovských komunit na našem území tak přednášející pojednají rovněž o židovských podnikatelích, publicistice, památkách a soužití s většinovým křesťanským obyvatelstvem,“ vysvětlil Petr Pálka.

Přednášející z celé republiky

Konference je určena nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti.

„Poslechnout si příspěvek a diskutovat s odborníky může přijít kdokoliv, kdo se zajímá o dějiny a život židovského obyvatelstva na Moravě a ve Slezsku,“ uvedla mluvčí muzea Martina Malá s tím, že na letošní ročník je přihlášeno patnáct přednášejících z celé České republiky.

„Zastoupena je například Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Židovské muzeum v Praze, Moravský zemský archiv v Brně, Městské muzeum Valašské Klobouky a nechybí ani pořádající Muzeum Kroměřížska a soukromí badatelé,“ doplnila Malá.

Opěrné zdi zajistily silnici u Cetechovic proti sesuvu.
Opěrné zdi zajistily silnici u Cetechovic proti sesuvu

„Konference se těší trvalému zájmu odborné veřejnosti. Z tradice jejích sedmadvaceti ročníků vyplývá, že zaujímá významné místo v oblasti zkoumání židovské problematiky,“ poznamenala ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková.

Všechny příspěvky vyjdou v publikaci Židé a Morava XXVII, který bude vydán do roka od konání konference.