Motoristům tak už slouží mosty u Troubek - Zdislavic i u Zdounek. „Náklady na obě stavby dohromady přesáhly čtrnáct milionů korun,” informoval mediální zástupce ŘSZK Vojtěch Cekota.

Mosty přes potok Olšinku leží na silnici vedoucí ze Zdounek do Morkovic - Slížan. Oba byly v nevyhovujícím technickém stavu se sníženou zatížitelností.

Stavbaři proto oba mosty zbourali a na jejich místě postavili nové.

U Troubek se začalo pracovat v červnu, u Zdounek o dva měsíce později. Každý z mostů stál přes sedm milionů korun.

Celkový stav mostů v kraji se loni o něco zlepšil

„Stavební práce probíhaly bez zvláštních komplikací. Ukázalo se však, že u obou mostů není dostatečná únosnost základů, proto se musela provádět navíc sanace podloží. To zvýšilo dohodnutou cenu na mostě Troubky o 106 tisíc a na mostě Zdounky o šedesát tisíc korun,” přiblížil Stanislav Brázdil z ŘSZK, který na stavby dohlížel.

ŘSZK investuje do oprav a staveb mostů pravidelně, jejich stav se tak zlepšuje. Hodnotí se sedmibodovou stupnicí od jedné - bezvadný stav, až po sedm - havarijní stav. Zvlášť se posuzuje spodní stavba mostu a jeho nosná konstrukce.

Hodnocení je pak dáno horší z těchto dvou dílčích známek. Celková známka 710 mostů v celém Zlínském kraji se ve srovnání s rokem 2009, kdy činila 3,67, loni zlepšila na úroveň 3,58.