Slavnosti se zúčastnili také zástupci policie a firem, které se na celé akci podílely. Podívat se na nový průtah Věžkami přijel i krajský hejtman Libor Lukáš.

Současně s položením nového povrchu vozovky v délce jednoho kilometru dělníci provedli v obci i spoustu dalších úprav. „Museli jsme nechat udělat také novou kanalizaci, protože ta původní byla ve velmi špatném stavu, vyhotovit napojení střešních svodů a upravit příkopy,“ poznamenal člen obecního zastupitelstva Vojtěch Štěpánek.

Opravy v hodnotě víc než deset milionů korun zaplatil Zlínský kraj, pro šest milionů na ostatní úpravy sáhli zastupitelé z Věžek do obecního rozpočtu.
„Kromě kanalizace jsme zaplatili také nové chodníky a zastávky, přeložku inženýrských sítí a napojení místních komunikací na hlavní cestu,“ shrnul starosta obce Bedřich Gardavský.