Železobetonový most začal kvůli nedostatečnému odvodnění chátrat. V havarijním stavu jsou i betonové římsy s ukotveným zábradlím.

V době opravy zde bude zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech i zákaz vstupu chodců.

Cesta bude nově značená jako slepá ulice. Termín ukončení opravy není zatím jasný.