„Dosavadní stavební úprava křižovatky občas vedla některé motoristy, kteří přehlédli dopravní značku, k záměně vedlejší silnice za hlavní a k nedodržení přednosti v jízdě, několikrát i s následným střetem vozidel,“ připomněl Vojtěch Cekota z Ředitelství silnic Zlínského kraje .

Silnice II/428 bude upravena v délce 106 metrů ve stávajícím směrovém a výškovém vedení. „Úprava silnice III/43346 bude provedena v délce 62 metrů v novém směrovém vedení s rozšířením v oblouku. Vozovka obou silnic bude ohraničena betonovými obrubami s přídlažbou ze žulových kostek,“ dodal Cekota.

Frekventovaná kroměřížská křižovatka bude kvůli opravě částečně uzavřena
Frekventovaná kroměřížská křižovatka bude kvůli opravě částečně uzavřena

Souběžně s touto stavbou bude město upravovat sjezdy k sousedním nemovitostem, chodníky, veškeré obruby podél silnic a další. „Stavební práce budou zahájeny začátkem září a ukončeny do tří měsíců od předání staveniště, tedy ještě v podzimním období 2023,“ sdělil Vojtěch Cekota.