Přístaviště láká zájemce už řadu let, lodní dopravu podporuje i město

První pokusy o plavbu po řece Moravě se podle provozovatele plavební společnosti Zdeňka Butuly uskutečnily v roce 1999, o tři roky později bylo na kroměřížském nábřeží otevřeno také přístaviště.

„Malými krůčky jsme nabídku rozšiřovali až do dnešní podoby. Nyní zájemcům poskytujeme výlety na čtyřech plavidlech, dokončujeme také vývoj hausbótu, kde bude i kajuta s kuchyňkou, záchod a sprcha,“ přiblížil Butula.

V současné době tak mohou nejen turisté poznat z paluby plavidel trasu z Kroměříže do Otrokovic nebo ústí řeky Rusavy. „Zřejmě nejpopulárnější je asi okruh ke kvasickému sportovnímu areálu. Je to přibližně půldenní výlet,“ nastínil Butula. Zatím poslední novinkou, kterou v letošním roce provozovatelé kroměřížského přístaviště zájemcům nabízejí, je plavba po řece Moravě z Podzámecké zahrady k elektrárně na Strži.

„Cestou turisté míjejí například dvě nádherné oblázkové pláže. Cílem je pak zmíněná technická památka se třemi Kaplanovými turbínami. Příští rok budeme dokonce schopni zajistit i prohlídku samotné elektrárny,“ slíbil Butula.

Rozvoj lodní dopravy ve městě a okolí vítá i kroměřížská radnice. „Město Kroměříž je členem Sdružení pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a považuje řeku za významný, ale dosud nepříliš využitý potenciál v oblasti cestovního ruchu. Veškeré tyto aktivity tudíž mohou jeho rozvoji jen prospět,“ poznamenal mluvčí radnice Pavel Zrna.