Odborný zásah, který v současnosti vykonávají pracovníci v přírodní památce Mokřad Pumpák, by měly pomoci k obnově čilého života mnoha chráněných rostlin a živočichů.

„V průběhu let lokalita přirozeně zarůstala dřevinami, vodní plochy se zazemňovaly. Současný stav je pro mnohé druhy živočichů a rostlin na kraji možnosti přežití. Zásah přichází v hodině dvanácté,“ uvedla za hulínskou radnici Šárka Dostálová.

Když totiž mokřadní plochy zarostou, přestanou být vhodným místem pro některé druhy, které ohrožuje právě nedostatek mokřadů. Proto ochránci přírody volí radikální zásahy, které mohou mokřad zachovat na další desítky let. Práce jsou součástí Plánu péče o přírodní památku Mořkad Pumpák na období 2014 – 2024, který vypracoval odbor životního prostředí Zlínského kraje.

Čolci, ledňáčci i ohniváčci

Mokřad se stal přírodní památkou proto, že v něm nalezl příhodné podmínky čolek velký.

„Vyskytují se zde ale další desítky druhů živočichů, brouků, motýlů, obojživelníků a ptáků, z nichž mnozí jsou také chránění zákonem, například čolek obecný, kuňka ohnivá, rosnička zelená. Z ptáků je to například ledňáček říční, z motýlů ohniváček červený a řada dalších,“ sdělila mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.

Aby byl zarostlý mokřad opět životaschopný, musí podstoupit radikální omlazení.

„V první fázi se odstraní náletové dřeviny zejména z jižní strany mokřadní plochy. Dále se odstraní invazní druhy rostlin a rákosu. Skupina stávajících dřevin ze severní strany mokřadu nebude narušená,“ popsala Dostálová.

Jednorázovým zásahem ale práce nekončí, následující roky pracovníci zajistí také údržbu vyčištěných ploch. „Práce musí skončit do června 2023, kdy končí projekt, ze něhož je údržba financována,“ doplnila Kousalová. Celková údržba přijde kraj na 720 tisíc korun.