Dne 19. března 1989 byly schváleny stanovy sboru. Vstoupilo do něj tehdy celkem 28 činných členů a prvním velitelem byl zvolen Ferdinand Smolka. Na počest založení sboru byla uspořádána 23. července téhož roku velká slavnost, kde se mimo jiné také světila nová stříkačka.

Její kmotrou se stala paní Setníková, choť advokáta z Bystřice pod Hostýnem, jenž darovala nově vzniklému sboru 300 zlatých. 700 zlatých věnovali také samotní občané obcí Osíčka a Příkaz. Po 2. světové válce se Příkazy osamostatnili založením vlastním sborem v obci.

V roce 1954 se sbor rozhodl pořídit si nový automobil, proto v prosinci uspořádali mezi občany sbírku. Vybralo se 3 122 korun. Další finance si zapůjčili z pokladny místního národního výboru, a to 3000 korun. A následně zakoupili automobil Wanderer.

Ilustrační foto
Kroměříž při zakázkách vodáren nepochybila

Rok na to byla vybudována i požární nádrž, v jejíž blízkosti se začalo v roce 1959 i s budování zbrojnice. Všechny práce byly prováděny brigádnicky. Slavnostním otevřením byla pak 3. července byla budova zbrojnice dokončena.

Sbor reprezentuje obec v nejbližším okolí a to pravidelnou účastí na soutěžích v požárním sportu, kterého se účastní jak družstvo mužů tak i žen. Loni se začali věnovat práci s mládeží.

„Od začátku května se také věnujeme dětem. Pod vedením „Petry a Petry“ jsou děti vedeny k hasičskému sportu. Budoucí malí hasiči se schází každý pátek, aby se naučili zas něco nového o hasičském sportu a hasičích. Doufáme, že snad příští rok už by se s námi mohli zúčastnit okrskové soutěže.,“ potvrzuje natěšeně starostka sboru Věra Přikrylová.

Sbor se stále účastní řady potřebných brigád, avšak v obci zastává i velmi důležitou roli, a to v organizaci a prožívání společného kulturního života.

Je nositelem největších a nejdůležitějších tradic Hasiči pořádají nebo se podílejí na řadě společenských kulturních akcí. Tradiční je již například oslava ostatků voděním medvěda ,pálení čarodějnic či velmi oblíbený lampionový průvod. V minulém roce teprve po čtvrté uspořádali oslavu i k příležitosti kácení máje.

„Byli jsme mile překvapeni, účast byla opravdu velká. Pevně doufáme, že další roky se bude účast stále zvyšovat.,“ věří starostka.

Cyklostezka. Ilustrační foto.
Turistická sezona na vodě, v sedle i ze vzduchu