Ankety se v elektronické podobě v uplynulých dvou měsících zúčastnilo 552 občanů.

Opatření pro zadržení vody v krajině označila za prioritu valná většina z respondentů – 390.

Místostarostka Daniela Hebnarová postoj Kroměřížanů chápe.

„Sucho nás trápí čím dál tím více a prognózy dalšího vývoje bohužel nejsou příznivé. Sama považuji tuto oblast za velmi důležitou,“ uvedla Hebnarová.

Uspěla i obecní hospoda

„S výsledky ankety nyní obeznámíme celou radu a zastupitelstvo města. Budeme s nimi pracovat a snažit se lidmi zmíněné problémy Kroměříže řešit,“ doplnila Hebnarová.

Za druhou prioritu označili občané budování cyklostezek mimo hlavní komunikaci (175 hlasů), dále pak řešení křižovatky ulic Havlíčkova – Albertova (129 hlasů), vybudování sportovně-rekreační zóny v lokalitě Bágráku (104 hlasů).

Radniční mluvčí Jan Vondrášek vyjmenoval i zbývající priority občanů: „Na dalších místech se pak nacházelo zřízení nové pobytové služby pro seniory, řešení likvidace odpadů po roce 2025, zajištění veřejného přehledu investic města po měsících, časové omezení hlasitých hudebních produkcí, pravidelné setkávání města s podnikateli,“ doplnil seznam Vondrášek.

Své příznivce, konkrétně sedm, si našla také myšlenka zřízení obecního hostince. Výše uvedené priority vzešly z dubnového fóra pořádaného Zdravým městem Kroměříž. V Domě kultury se jej zúčastnilo na šest desítek občanů.