Přidali se k petici, kterou jim nabídla dvě občanská sdružení. Svým podpisem tedy nesouhlasí nejen s Mitasem, ale zasazují se také třeba o vysazení ochranného pásma zeleně kolem průmyslové zóny.

„Počet lidí, kteří se k akci připojili, se nyní pohybuje kolem osmnácti set,“ odhadl šéf občanského sdružení Za krásné a zdravé Holešovsko Zdeněk Krajcar.

Ačkoli termín pro odevzdání archů avizovaný na jejich internetových stránkách včera vypršel, iniciátoři samozřejmě archy přijmou i po tomto datu. „K samotnému předání podpisů dojde ve středu. Archy obdrží hejtman, zastupitelství Zlínského kraje, zastupitelstvo Holešova a samozřejmě starosta,“ objasnil Krajcar.

Samotná společnost Mitas se ještě k petici nevyjádřila. „Uděláme tak, až se s ní seznámíme,“ slíbil místopředseda představenstva společnosti Josef Křemeček.

I zástupci firmy mají totiž slíbeno, že budou s počtem hlasů i samotnou podobou archu seznámeni. Podle Křemečka Mitas nyní zvažuje výstavbu nové továrny v Holešově, ale i v dalších lokalitách.

„V současnosti nemáme v holešovské zóně stavební povolení. Ve výběru lokality hraje roli zejména čas nezbytný pro zkoumání dopadu na životní prostředí, získání stavebního povolení a ekonomická stránka,“ řekl Deníku Křemeček.

Hlavní iniciátoři petice nyní mají další podnět k přemýšlení. Stala se jím koncepce územního plánu Holešova. „Podle ní by se měla zóna rozrůst o dalších asi padesát hektarů. Také bychom se chtěli zasadit o to, aby zde vzniklo co nejvíc ochranných pásem zeleně, která budou kompenzovat škodlivé vlivy z průmyslové zóny,“ poznamenal Krajcar.

Město skutečně ze zákona nový územní plán připravuje. „Zpřehledníme ho. Plán totiž prošel několika změnami, které do něj budou zaneseny spolu s novými potřebami a požadavky města,“ vysvětlil holešovský místostarosta Rudolf Seifert.

Připomněl, že plán je skutečně zatím ve fázi koncepce a spousta lidí se k němu ještě nevyjádřila. „Připomínkovat ho bude rada, zastupitelstvo a samozřejmě i obyvatelé,“ konstatoval místostarosta s tím, že veřejné projednání plánu se bude konat 23. května.

Možnost vyjádřit se budou mít lidé samozřejmě i po tomto datu. Celkově se prý vytvoření tohoto dokumentu může vléct až dva roky.