Projekt revitalizace ovocného sadu v zámecké zahradě připravovalo město dva roky. Vysazeno má být 167 kusů stromů za použití 105 různých ovocných odrůd. Jedná se o 79 historických odrůd jabloní, 19 odrůd hrušní, 4 odrůdy švestek a 3 odrůdy třešní. Stromy jsou již připraveny a letos na jaře musí „do země“.

Na tuto obnovu jedinečného díla zahradního umění získalo město také dvoumilionový dar. Proinvestovat jej však musí letos. Nyní je vše v ohrožení. Kácení bylo hned v počátku zastaveno na příkaz České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„Namísto provádění záslužné práce můžeme být svědky dlouhé právní bitvy, jejímž výsledkem bude sice záchrana starého proschlého porostu, ale současně ztráta naděje na záchranu historických ovocných odrůd,“ čílil se místostarosta Holešova Pavel Karhan.

Místo daru pokuta

Podnět na prošetření podala Česká společnost ornitologická (ČSO) prostřednictvím své regionální Jihomoravské pobočky. Jednání města s ČSO proběhlo toto úterý. Výsledek sdělil Deníku místostarosta Pavel Karhan.

„Vyjasnili jsme si, že nám jde všem o společnou věc. A sice o záchranu životního prostředí,“ nechal se slyšet Karhan. Zřejmě by tedy stačilo, aby se společné jednání uskutečnilo předtím, než poslal ČSO podnět na ČIŽP.

V tento moment už ale musí ČIŽP zaznamenaný podnět prošetřit. Uvedla to mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. „Podle názoru ČIŽP je pro toto kácení třeba mít rozhodnutí o povolení ke kácení a také nebylo vyloučeno, že kácením dřevin nedojde k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,“ řekla Nastoupilová.

„ČIŽP rovněž zahájila 18. 1. 2021. správní řízení o stanovení podmínek pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, případně o zákazu takové činnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ dodala Nastoupilová.

Komplikací by mohlo pro radnici být, že ČIŽP má na vydání rozhodnutí 90 denní lhůtu. A to výrazně zasáhne do projektu. Holešovu hrozí pokuta. „Obecně může ČIŽP za nedovolené kácení uložit sankci do maximální výše milion korun,“ dodala Nastoupilová.

Ponechána torza stromů

Na nutnost obnovy zahrady upozorňuje také starosta města. „Město se věnovalo obnově zámku a zahrada šla do pozadí. Začal se ale projevovat špatný stav zeleně, především stromů v lokalitě sadů, která dnes slouží především jako výletiště pro Holešováky.

„Rozhodně musíme na jaře zasadit stromy, ktré máme nachystané na sázení, tak budeme po všech organizacích chtít, aby nám uhradily ztrátu. Nikdo si na své zahradě nenechá přestárlé stromy,“ vysvětluje jednání města starosta Seifert.

„ČSO a ČIŽP si myslí, že vykácením stromů přijdeme o některé chráněné druhy. Nemáme ale problém po vykácení nechat torzo stromu ležet, aby ti brouci mohli nějak dožít nebo se uchytit,“ ujišťuje Seifert.


Kluziště je na týden dopředu „vyprodané“
I přes rozsáhlé vládní restrikce a značná omezení pohybu otevřel Holešov „městské“ kluziště. Umělá ledová plocha sice byla přesunuta ze zámecké zahrady, veřejnost o ni však nepřišla. „Na zastupitelstvu prošlo otevření o jeden hlas. Město stojí kluziště 1,7 milionu korun. To včetně půjčovného za 950 tisíc. Zájem je ale veliký a zastupitelům, kteří to podpořili, děkuji. Kluziště je pro nás jediné otevřené sportoviště,“ říká starosta Rudolf Seifert. A jak to za přísných hygienických podmínek funguje? Každý čtvrtek dopoledne probíhá registrace na další týden. Většinou to netrvá ani dvě hodiny od otevření registrace a jsou hodiny ledu rozebrány. „Na základě současných opatření, pouštět, na určitou část dva cizí lidi nebo rodinu. Jezdí sem také trénovat krasobruslařky či mladí hokejisté,“ dodává starosta.