Vznik spolku, který sdružuje podnikatele a obce podhostýnského mikroregionu, se datuje do poloviny roku 2006.

Za pět let fungování MASky, jak je Místní akční skupina zjednodušeně nazývána, se podařilo do Podhostýnska dostat více než dvacet čtyři miliony korun.

Například loukovská farnost tak získala příspěvek sedm set tisíc korun na rekonstrukci kostela.

Loukov ovšem bojuje i o další příspěvky. „Vzhledem k tomu, že jsme dvě spojené obce, Loukov a Libosváry, musíme poséct velké travnaté plochy. Za tímto účelem žádáme o dotaci na zakoupení sekačky,“ potvrdil starosta obce Antonín Zlámal.

Velkým krokem vpřed by však mělo být fungování MAS jako certifikačního úřadu, který by vydával ochrannou známku regionálním potravinám a výrobkům.

„Víme, že je tady mnoho občanů, kteří pečou výborné koláče nebo pálí skvělou slivovici. Naším cílem je, aby na svých výrobcích měli místní ochrannou známku, která by se měla jednoduše jmenovat Hostýn,“ vysvětlil Zlámal.

Dodal, že MAS se také zapojila do projektu Kroje našich krajů a usiluje o návrat lidových krojů do obce.

„Kroje zde byly naposled na začátku 20. století. Nárokujeme si dva pánské a dva dámské kroje a měli bychom na ně dostat snad sto šedesát tisíc,“ poznamenal starosta.

Obec by chtěla kroje využívat při významných kulturních akcích v obci, jako je například vítání občánků či hody.

Lucie Ságnerová