K hašení požárů nejprve sbor používal tlakovou pumpu. Posléze ji však vyměnili za čtyřkolovou stříkačku. Obecní kůlna sloužila jako první hasičská zbrojnice, nová byla postavena v roce 1928. Zbrojnice, která slouží do dnes, byla zprovozněna v roce 1973.
Díky bezplatnému převodu od státních institucí získal sbor automobilovou stříkačku IFA a Škodu Felícii. S dotací od Zlínského kraje bylo pořízeno plovoucí čerpadlo, a v roce 2011 byla zakoupena nová stříkačka PFPN 10-1500. Obec podpořila sportovní družstvo sboru zakoupením čerpadla PS-15 v roce 2011, další potřebné vybavení si pořídilo z vlastních zdrojů.

V 50. letech sbor disponoval „třemi devítkami“, tedy devíti členným zásahovým družstvem, záložním a družstvem žen. V období let 1955 až 1980 působila také družstva starších a mladších žáků, a koncem 50. a 60. let se podařilo získat do svých řad i cca 30 dětí. Později ovšem přišel útlum, a tak klesl počet členů na 22. Nový impulz nastal v roce 2006, a od té doby se sbor zúčastňuje soutěží jak v požárním sportu, tak i v pohárových závodech.

V minulém roce se družstvo mužů účastnilo mnoho soutěží, a to jak ve svém okolí, tak i dále. Na vítězné bedně se ocitlo hned na začátku května v Buchlovicích, kde se umístili na 2. místě, a na konci května v Ratajích, kde vybojovali místo 3. V červnové pohárové soutěži, která se konala v Roštíně, si družstvo vybojovalo místo první. Ani poté se vítězných stupňů nevzdali, a i z mnoha dalších soutěží si odváželi medaile.

Družstvo mužů slavilo úspěch dokonce i na Okresním kole požárního sportu v Hulíně, kde postupně museli splnit disciplíny štafetu 4x 100 metrů, 100 metrů překážek a požární útok. „Po splnění těchto disciplín jsme se umístili na nepopulárním 4. místě. Na druhou stranu je to nejlepší umístění na okresním kole v dějinách hasičstva ve Chvalnově,“ podotýká starosta sboru Barbora Lišková.

Dne 21. července 2018 oslavil sbor 120. výročí od jeho založení. Na mši za hasiče v kostele sv. Jakuba ve Chvalnově plynule navazovala slavnostní schůze a dále byly na programu ukázky hašení. „Ukázky byly koncipovány tak, aby divákům ukázaly, jak se hasilo v průběhu dějin až po současnost,“ doplňuje starostka. Celou slavnost ukončila hodová zábava.

Ve sboru panuje přátelská atmosféra, a to nejen při pořádání kulturních a společenských akcí. Ve spolupráci s ostatními spolky v obci, i obecním úřadem organizují napříč rokem nespočet akcí.

Věděli jste, že?
… od roku 2013 Sbor dobrovolných hasičů Chvalnov – Lísky je organizátorem své vlastní netradiční soutěže, kde se používají stříkačky PS-8 a PS-12. Vítěz získává putovní pohár starosty SDH Chvalnov – Lísky?

DENISA FOJTŮ