„Sesbírané listí a všechen bioodpad se zpracovává v kompostárně v Nětčicích. Celkové roční náklady na úklid města vychází na zhruba devět milionu korun," vyčíslila mluvčí kroměřížské radnice Jaroslava Sílešová.

S čím ve městech pomáhají stroje, s tím si v obcích většinou lidé musejí poradit sami: listí bývá spousta a tak tam pomáhají brigádníci na vedlejší pracovní poměr.

„Po sběru ukládáme listí na kompostování, v každé obci přistavujeme kontejnery i pro občany, protože tím zamezíme pálení a obtěžování občanů kouřem," vysvětluje třeba starosta Kostelan Jan Petřík.

Během podzimního úklidu tam nasbírají asi pět kontejnerů s listím i dřevinami.

„Za úklid vynaložíme ročně kolem dvou set tisíc, letos jsme také zpracovali žádost na pořízení kompostérů do každého rodinného domu a také štěpkovač na drcení dřeviny. V minulém období jsme dovybavili sběrný dvůr o kontejnery, nádoby na nebezpečný odpad a taky auto na svoz kontejnerů," pochlubil se starosta.

To v Holešově po podzimních úklidech vyvezou kontejnerů hned celé desítky. „Listí zpracujeme a přidáme do směsi v naší kompostárně," říká mluvčí tamní radnice Jana Rohanová. „Pokud započítáme sečení trávy, údržbu vozovek, letní i zimní sběr a další práce, pak se celková cifra za úklid pohybuje v řádech milionů korun," vyčíslila mluvčí radnice.

Do výbavy tam letos přibyl vůz s vysokozdvižnou plošinou. „V příštím roce plánujeme revizi nepotřebného materiálu. Ta by měla ukázat, zda dojde k rozšíření strojního vybavení," dodala Jana Rohanová.

Zhruba dvacet kontejnerů listí a odpadu zvládnou za podzim sesbírat v Chropyni.

„Ročně údržba města vychází přibližně na tři a půl milionu korun, včetně tedy svozu bioodpadu," odhaduje ředitel Správy majetku města Stanislav Kalinec.

I tamní radnice letos investovala do techniky: zakoupila vysavač listí pro údržbu hřbitovů.

„Vzhledem k tomu, že v loňském roce jsme pořídili multifunkční nosič komunálního nářadí pro letní, tak 
i zimní údržbu, neplánujeme v nejbližším období nákup žádné nové techniky," dodal ředitel. Například během loňské zimy jim úklid zabral celkem 176 hodin. „Byla poměrně mírná, náklady na údržbu města se pohybovaly okolo sto osmdesáti tisíc korun: mluvíme-li tedy čistě 
o úklidu spojeném se sněhem a náledím, včetně mzdových nákladů na proplacení pohotovostí," uzavřel Stanislav Kalinec.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ