Nový spoj vznikne na lince 4, pojede v 7:30 (jen ve dny školního vyučování), v 9:45 a v 16:15. Na lince 5 pojede nově spoj v 5:21, a to kvůli posílení návozu zaměstnanců do průmyslové zóny.

Nově pojede také spoj na lince 6 v 15:25, v 17:00 (zajíždí na Havlíčkovu, točnu) a v 18:18 (zrychlený posilový spoj, který jede pouze v neděli před školním dnem a končí na zastávce Květná zahrada).

Nové spoje má i linka 7, v 7:35 (jede o prázdninách), 7:50, 8:40, 17:30 (jede z Dolních Zahrad na točnu na nádraží – přestup na linku 4). Některé spoje na lince 7 pojedou nově ze zastávky Dolní Zahrady, točna.

Na lince číslo 8 pojede o prázdninách spoj v 7:58 a spoj v 11:17, který pokračuje na zastávku Dolní Zahrady, točna. Některé další spoje nekončí jako dosud na zastávce Dolní Zahrady, Ovocná, ale pokračují právě až na Dolní Zahrady, točnu.

„Některé spoje u linky 4 a 6 budou nově pokračovat z nádraží jako linka 8 bez nutnosti přestupu do Dolních Zahrad. Další novinkou je skutečnost, že některé spoje u linek číslo 4 a 6 budou nově zajíždět do Vážan, nejčastěji kvůli odvozu dětí ze škol po vyučování, nebo z družiny ze ZŠ Slovan a Zachar,“ popsal Jaroslav Černý, vedoucí provozu MHD ve společnosti Kroměřížské technické služby (KTS), která MHD ve městě provozuje.

Lepší návaznost na vlaky

Další změny jsou vynucené návazností na vlaková spojení. Mění se tak například časy odjezdů některých spojů, a to z důvodu lepší návaznosti na vlakové přípoje ze směru od Bystřice pod Hostýnem. Nedělní spoje u linky číslo 6 mohou od 17:50 do 20:40 nabírat zhruba desetiminutové zpoždění, a to kvůli tomu, že autobusy MHD budou čekat na příjezd vlaků, kterými do Kroměříže jezdí středoškolští studenti.

Zastávky na znamení

Od neděle 12. prosince se některé méně vytížené zastávky změní na zastávky na znamení. Konkrétně se jedná o zastávky Kazimíra Rudého a Bezručův park. „V novém jízdním řádu bylo také zrušeno několik spojů na linkách 1, 2 a 3, které dlouhodobě vykazovaly nízký počet cestujících,“ doplnil Černý.

Nové jízdní řády v tištěné podobě si cestující mohou zakoupit za dvacet korun v předprodejní a informační kanceláři MHD u východu z vlakového nádraží či v centru města v počítačové prodejně CS21 v Šafaříkově ulici. V omezeném množství lze jízdní řády také pořídit přímo u řidičů v autobusech MHD. V elektronické podobě pak budou k dispozici na webu KTS www.kmts.cz.