Momentálně se o této věci jedná, chceme ale, aby se situace zlepšila co nejdříve. Přispěje to určitě k větší plynulosti dopravy. Částečně tím snad pomůžeme k odstranění kolon na dálnici,“ řekl vedoucí odboru dopravy kroměřížského městského úřadu Bohdan Procházka. Kolony na dálničním obchvatu vznikají také v důsledku uzavřeného mostu, který je v podvědomí lidí znám jako most Karla Rajnocha. „Práce na zrekonstruování mostu probíhají podle stanoveného harmonogramu. Je reálné, aby byl most zprovozněn do konce listopadu,“ informoval Procházka.

V současnosti pomáhají plynulému provozu na dálnici okolo Kroměříže strážníci a policisté. „Naši muži objíždí dálnici a kontrolují stav dopravy téměř denně. V součinnosti s policií provádíme regulaci na výjezdové rampě z dálnice,“ potvrdil ředitel kroměřížské městské policie Miloslav Skřebský. „Nehodovost je na tomto úseku vzhledem k současné hustotě provozu zatím poměrně nízká. Kolizní situace se vyskytují spíše na křižovatce od Bojanovic směrem na Kojetín. Tamní řidiči totiž často nerespektují upozornění na změnu dopravního značení,“ řekl dále šéf strážníků.

Aby docílili co největší plynulosti dopravy provedli odborníci z dopravního odboru celou řadu změn, kupříkladu upravili intervaly světelné signalizace u vjezdu na dálniční obchvat.

„Někteří řidiči přesto nadále nerespektují značení a jezdí přes uzavřený most. Za tento přestupek mohou dostat až tisícikorunovou pokutu a může jim být připsán jeden bod v registru řidičů,“ uzavřel ředitel Skřebský.