Součástí akce bude podle organizátorů mimo jiné prezentace čtyř kroměřížských základních škol, Českého červeného kříže, hasičů nebo policie.
„Všichni představí své výsledky několikaletého snažení v této oblasti, ať už pomocí plakátů, či obrázků. Součástí výstavy budou také anketní lístky pro děti i dospělé, díky nimž získáme zpětnou vazbu, co návštěvníky oslovilo, kde vidí ve městě problém nebo jakou změnu by navrhli,“ upozornil Zdeněk Vopička z Českého červeného kříže.

Své preventivní akce proti úrazům představí základní školy i hasiči

Svou činnost na výstavě představí například kroměřížská Základní škola Zachar, jež získala titul První bezpečná škola v České republice. „Budeme se prezentovat na dvou panelech, které příchozím přiblíží naše aktivity z poslední doby,“ sdělila koordinátorka akce ve škole Alena Skopalová.
Návštěvníci se tak budou moci seznámit například s projekty Bezpečná třída nebo Olympiáda bezpečné třídy, při níž školáci dokazovali své dovednosti při jízdě na kole nebo kolečkových bruslích.

„Budou vystaveny i dopisy řidičům či fotografie ze školního plesu, pro který žáci druhého stupně připravovali banket zdravé výživy,“ popsala Skopalová.

Dalším z účastníků je Základní škola Slovan, která se do projektu zapojila v Kroměříži jako druhá. „Na výstavě budeme prezentovat materiály, které vytvořili především naši studenti v tomto školním roce,“ podotkla koordinátorka projektu Hana Ginterová.

„Z posledních akcí to bude například Bezpečná cesta do školy. Tu připravovali žáci osmých ročníků a následně získané informace předávali dětem z prvního stupně,“ vysvětlila Ginterová.

Do mezinárodního projektu Bezpečná komunita se město Kroměříž zapojilo v roce 2000, kdy došlo k prvnímu jednání o spolupráci. O rok později schválila rada města vstup do projektu, v roce 2003 byla Kroměříž jmenována 78. bezpečnou komunitou na světě.