Novým metodickým pokynem se budou Sociální služby města Kroměříže (SSKM) řídit od 1. července.

„Hlavní změnou je zvýhodnění obyvatel s trvalým pobytem ve městě Kroměříži, tedy přednostní umístění člověka z Kroměříže, který se ocitne v ohrožení života či v nepříznivé sociální situaci, která ohrožuje jeho zdraví,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Podle Radovana Klabala, vedoucího radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví, se při přijímání do pobytových sociálních služeb vždy nejdříve zvažuje, zda není vhodnější řešení prostřednictvím terénních či ambulantních sociálních či jiných veřejných služeb s podporou a péčí rodiny, případně jiné neformální pomoci.

„Mohou ale nastat situace, kdy žadatel potřebuje přijetí do pobytové sociální služby ihned, a to právě z důvodu bezprostředního ohrožení jeho života nebo ohrožení zdraví,“ řekl Klabal.

Holešovskou Regatu 2023 navštívilo přes 17 tisíc návštěvníků.
Holešovská Regata letos přiveze dva Anděly, Leoše Mareše i 7 pádů Honzy Dědka

V takovém případě je potřeba, aby žadatel doručil zařízení, ve kterém má evidovanou žádost, písemný podnět pro přehodnocení žádosti.

„Je nutné v něm doložit vyjádření sociální pracovnice nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrické nemocnice či pracovnice oddělení sociální práce městského úřadu, kde bude detailně popsána nepříznivá sociální situace žadatele,“ dodal Klabal s tím, že podnět může případně podat i poskytovatel terénní či ambulantní sociální služby či obec.

Vhodné je i doložení vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele, případně vyjádření lékaře o nepříznivém zdravotním stavu osoby, která o žadatele v domácím prostředí doposud pečovala, ale zdravotní stav už jí nedovoluje v tom pokračovat. Podnět poté posoudí sociální komise, ve které jsou odborníci ze SSKM a zástupce města.

Podle ředitelky SSKM Dagmar Klučkové počet žádostí o umístění do domovů pro seniory a do domovů se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence či pro klienty se zdravotním postižením dlouhodobě výrazně převyšuje počet míst, která se v zařízeních SSKM uvolňují.

„Loni jsme evidovali 108 úmrtí klientů našich pobytových služeb, v roce 2022 jich bylo 105,“ informovala Klučková.

SSKM podle ní aktuálně mají asi 400 unikátních žádostí, více než polovinu do domovů se zvláštním režimem. Z celkového počtu asi 400 žadatelů zhruba třetinu tvoří obyvatelé Kroměříže, další třetinu lidé z měst a vesnic spadající pod správní obvod Kroměříž jakožto obec s rozšířenou působností (ORP) a zbytek žádostí podali občané bydlící mimo ORP Kroměříž.

Kroměřížské kino Nadsklepí.
Nová promítačka v kině Nadsklepí v Kroměříži vyjde na 3,19 milionu korun

SSKM mají nyní v pobytových službách zhruba 520 klientů. Spravují tři pobytová zařízení pro seniory, kteří z důvodů věku nebo snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiných osob. Jedná se o Domov pro seniory U Kašny, Domov pro seniory U Moravy a Domov pro seniory Vážany. Pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí nabízí SSKM pobytové služby s nepřetržitým provozem v Domově se zvláštním režimem Strom života a také v Domově se zvláštním režimem U Moravy i v Domově se zvláštním režimem Vážany.

„Ve dvou naposledy zmíněných zařízeních jsou osobám s demencí vyčleněna speciální oddělení. Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka poskytuje pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,“ doplnil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.