„Z této akce mám velkou radost. Mladí lidé budou mít možnost s naší podporou vytvořit projekt, který by nějakým způsobem rozvíjel kulturu ve městě, ale také získají příležitost setkat se s osobnostmi veřejného života, podnikatelské sféry a neziskového sektoru," konstatoval místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka.

Konkrétní projekty mohou být podle něj zaměřeny na kulturu sport, životní prostředí, lidská práva, volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

„Povede to snad mladé lidi k tomu, aby začali své město vnímat trochu jinak a trochu se angažovali. Podle mě by to mohl být jeden z krůčků k tomu, aby mladí v tak velké míře z Kroměříže neodcházeli," věří místostarosta.

Projektové záměry mohou zájemci zaregistrovat nejpozději do 29. května na webových stránkách www.mladezkraji.cz/zlin.

„Zástupci přihlášených týmů, kterým musí být osmnáct let, se zúčastní vzdělávacího semináře, kde pod vedením lektorů dopracují svůj projekt. Ten budou prezentovat hodnotící komisi, která doporučí vybrané projekty k podpoře. S vyhlašovatelem výzvy bude uzavřena smlouva, na jejímž základě bude doloženo čerpání dotace a to ve výši pět až dvacet tisíc na jeden projekt," dodal Pavel Motyčka.