Ačkoliv už měli na akci zpracovanou projektovou dokumentaci a město nápad zpočátku přijalo kladně, někteří radní se proti plánovanému kroku spolku nakonec postavili negativně.

Hluk, který se ze střelnice nese už desítky let, občané už téměř nevnímají. Mnohem více je však trápí voda, která Kotojedy vyplaví při každém prudším dešti.

„Střelba je sice slyšet, ale mě moc nevadí, už jsem si zvykla. Chtělo by to spíš něco udělat s tou vodou. Při větším dešti jsou kvůli ní Kotojedy zatopené. Například před dvěma roky jsme tady vodu měli až po kolena,“ povzdechla si například Jaroslava Rakušanová z Kotojed.

Právě proti tomuto problému, ale i hluku chtěli myslivci nechat postavit dvě stě padesát metrů dlouhý a deset metrů vysoký zalesněný val ze zeminy.

„Zástavba v Kotojedech se neustále rozrůstá, lidé staví domy už i těsně pod střelnicí. Aby zařízení kvůli hluku nemuselo ukončit svou činnost, chtěli jsme zbudovat protihlukovou zábranu na naších pozemcích, která by zároveň občany Kotojed uchránila před prudkým deštěm,“ informoval za kroměřížské myslivce Jan Buksa.

Zalesněný val by podle něj vznikl zhruba v jedné třetině pole, které je mezi střelnicí a křižovatkou obce.

„Zašli jsme s tímto nápadem na radnici. Město si nechalo od renomované firmy vypracovat projekt. My jsme si mezitím už domluvili jednu společnost, která má k dispozici deset tisíc kubíků kvalitní zeminy. Tu by nám kvůli plánovanému valu mohli na pozemek navést,“ poznamenal Buksa.

Ačkoliv radnice podle Buksy nápad zprvu přijala se zájmem, po čase k němu začala mít výhrady.

„Nelíbí se nám představa, že by se na zemědělské půdě měly vyvážet odpady. Několikametrový val ani nevyřeší problém hluku či povodní. Nijak by tomu nezabránil,“ zdůraznil vedoucí odboru životního prostředí kroměřížské radnice Tomáš Chutný.

O odpadech však podle myslivce Jana Buksy nebyla údajně ani řeč. „Máme přislíbenou kvalitní zeminu. Samozřejmě, že by stavba podléhala kontrolám. Žádný odpad by tam nebyl,“ míní Buksa.

Podle starosty Kroměříže Miloše Malého však řešení tohoto problému možná ještě není u konce. „Pokud přijdou s novými skutečnostmi, lze je znovu probrat a plán znovu projednat,“ vyjádřil se kroměřížský starosta.

Jednou z variant, jak zabránit hluku ze střelnice a zaplávám v Kotojedech, je podle radních vysázení lesního porostu na místě pole. „Na jeho vznik máme už nějakou dobu vypracovaný projekt,“ podotkl Chutný.

„Pozemky ale patří myslivcům, takže vznik lesa záleží na dohodě a spolupráci s nimi. Záleží na tom, zda mají či nemají na to peníze,“ uzavřel vedoucí odboru rozvoje města Josef Koplík.