To se však nyní změnilo. Po tahanicích s Arcibiskupstvím olomouckým nakonec zůstaly pozemky ve vlastnictví státu.

Zastupitelé Kroměříže proto na svém posledním zasedání rozhodli, aby město podalo žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o jejich úplatný převod.

Město nechce žádat o bezúplatný převod, neboť by bylo v takovém případě omezeno v možnostech, jak s pozemky nakládat.

Velkokapacitní očkovací centrum na Kroměřížském výstavišti.
Kroměříž pošle nemocnici 500 tisíc korun na provoz vakcinačního centra

„Bezúplatný převod by v současné chvíli znamenal, že by bylo město omezeno v dispozici, jakož i ve způsobu užívání těchto nemovitostí, nemohlo by například vybírat ani vstupné a v neposlední řadě by tyto omezující podmínky znamenaly zcela jistě problém v žádosti o případnou dotaci na opravu koupaliště,“ řekla vedoucí právního odboru Ladislava Žiaková.

Radnice dlouhodobě uvažuje o tom, že areál oživí některými zábavními prvky a skluzavkami.

„Dosud město investovalo pouze do technologií a samotných bazénů. Pokud se nám podaří získat zmíněné pozemky od státu, budeme moci vylepšit i zázemí areálu a instalovat zde také některé prvky, které zvýší atraktivitu koupaliště zejména pro děti,“ uzavřel starosta Jaroslav Němec.