„Podněty získáváme vlastní kontrolní činností a oznámením od občanů,“ říká ředitel městské policie Libor Kubiš.

Nejčastěji se jedná o rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, ale také o dopravní přestupky.

„V době příjezdu hlídky na místo zde ale často bývá už klid, a přestupek se tak prokázat nepodaří,“ dodává Kubiš.

SENÁTOŘI BRÁNÍ RADIKÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO UKONČENÍ OBCHODU S CHUDOBOU

Z tohoto důvodu město zvažovalo, že lokalitu vyhlásí jako oblast se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů, takzvanou

„bezdávkovou zónu“. Nově přistěhovaní by tak neměli nárok na získání doplatku na bydlení.

„Majitelům by se tak podnikání s chudobou s ohledem na velkou fluktuaci nájemníků ztížilo,“ podotýká starosta Jaroslav Němec.

V současnosti je však tato pasáž zákona o hmotné nouzi předmětem zkoumání Ústavního soudu kvůli návrhu skupiny několika senátorů, kteří ji chtějí zrušit.

„Nechceme zavádět něco, co bychom záhy museli rušit,“ vysvětluje starosta.

LOKALITĚ SE VĚNUJE ŘADA INSTITUCÍ, OBYVATELÉ VŠAK MNOHDY NESPOLUPRACUJÍ

Nicméně plánované radikální opatření je jedním z mnoha, jak se město snaží situaci řešit. Působí zde pracovníci ze sociálního odboru i terénní pracovníci sociálních služeb, které město finančně podporuje.

Pomocnou ruku se zde snaží podat i řada neziskových organizací. Ve zvýšené míře se lokalitě věnuje i společnost Biopas, která zde musela oproti srovnatelným domům umístit více kontejnerů a jejich svoz plánovat častěji.

Je nutné však podotknout, že nájemníci domu o zlepšení své situace moc velký zájem neprojevují. Klíčovým řešením by podle starosty bylo, aby se o dodržování zákonů starali majitelé bytů.

Jeden z nich se pro možné zlepšení situace rozhodl poskytnout místnost, kterou už nyní ke svým aktivitám využívá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kroměříž: společnost Podané ruce. K dispozici bude i dalším poskytovatelům sociálních služeb.