Pro tento rok město na projekt město uvolnilo 70 000 korun, přičemž jedna akce může být podpořena maximálně částkou 10 000 korun. Žádosti lze podávat do 30. září na odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Chtějí tak usnadnit činnost a podpořit aktivní obyvatele města, kteří se snaží udělat něco pro druhé.

„Chceme ukázat, že si každé takovéto aktivity vážíme. Rádi bychom také povzbudili studenty, kteří chtějí prezentovat své aktivity a předvést ostatním, co dovedou,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová.

Projekt byl spuštěn už v roce 2016, od té doby zatím podpořil asi dvě desítky akcí.

„Jednalo se například o hudební a divadelní vystoupení pro děti z mateřských škol či pro seniory. Studenti mohou z daru od města nakupovat například pomůcky pro vystoupení, kostýmy, občerstvení nebo sportovní náčiní,“ říká vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.

Ale i starší se mohou těšit z podpory. Zdravé město Kroměříž z projektu Podpora občanské aktivity pro komunitu letos už po třetí opět podpoří aktivity občanů starších 26 let. Letos je zaměřené na zdraví a udržitelný rozvoj. K dispozici tomuto účelu je 100 000 korun, maximální výše finančního daru na jednu akci je taktéž 10 000 korun. 

KUCHAŘSKÉ UMĚNÍ. Svého úkolu se soutěžící zhostili s vervou a za jejich výsledky by se mnohdy nemuseli stydět ani profesionální kuchaři.
Talenti gastronomie soutěžili v Kroměříži. Dorazili i Italové a Poláci
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži prochází každoročně  nákladnými opravami.
Vzdělání není levné, říká ředitel Arcibiskupského gymnázia