„Před dvěma lety situace začala být neúnosná, reklama byla všude od Malenovic po Želechovice,“ vzpomínala hlavní architektka Magistrátu města Zlína Dagmar Nová. Instituce proto vyhlásily stop reklamám. „V současné době pětadevadesát procent žádostí podnikatelů o reklamu zamítneme,“ sdělila Nová.

Trnem v oku odborníků jsou především billboardy a megaboardy. „Naší velkou snahou je již delší dobu jejich stavbu nepovolovat. Je to především z důvodů estetických,“ uvedla Nová.

Úřady zohledňují pouze neagresivní formu venkovní reklamy. „Vývěsní štíty a loga v objektu firmy nikomu nevadí,“ mínila Nová.
Pokud chce podnikatel někam umístit reklamní plochu, musí k žádosti o souhlas doložit patřičná stanoviska v souladu se stavebním zákonem. „Je proto pro zájemce nejvýhodnější, aby se s konkrétním případem obrátil na zaměstnance stavebního úřadu. Ti mu poradí, o jaká stanoviska v jeho konkrétním případě požádat.

Získat souhlas k výstavbě billboardu je téměř nemožné. Přibývá nepovolených plachet na domech

Například pokud je objekt v památkové zóně, musí se vyjádřit odbor kultury, pokud by mělo být reklamní zařízení blízko silnice, je nutný souhlas Policie ČR,“ osvětlila mluvčí zlínského magistrátu Marie Masaříková.
Jsou podnikatelé, kteří stavební zákony porušují a umísťují své reklamní nosiče bez povolení.

„Problém s černou reklamou je neustále. Přibylo především neukázněných lidí, kteří si ji nelegálně nainstalují na budovy. Fasády domů pak mizí pod plachtami, což hyzdí město,“ konstatovala Nová.

Stavební úřad proto provádí průběžné kontroly nepovolených venkovních ploch. „Inspekce se nevyhne i podnikatelům vlastnícím povolení. Jeho platnost bývá jen na dobu určitou a ta mohla vypršet,“ dodala Masaříková.

Bojovat s nelegální venkovní reklamou musí také Dopravní společnost Zlín - Otrokovice (DSZO). Společnost vlastní přes čtyřicet plakátovacích ploch, i tam se objevují černé výlepy. „Řidiči a zaměstnanci DSZO v případě zjištění neoprávněného výlepu ihned kontaktují dispečink, následně pracovníci reklamní agentury DSZO plakáty odstraní. V případě poškození majetku, nahlásíme přestupek policii,“ vysvětlil postup vedoucí Agentury Zlín DSZO Otto Doležal.

Stejně tak si musí dopravní společnost hlídat veřejná osvětlení a sloupy trolejbusového vedení.
„Nejhůře se odstraňují letáky z čerstvě natřených sloupů. Naštěstí těchto záměrných škůdců ubývá,“ pochvaloval si Doležal.