Organizace se má zabývat zejména problémy menších měst aobcí.

„Vsoučasném Svazu měst a obcí jsou sdružena ivelká města jako je třeba Praha. Malým obcím ztohoto spojení vznikají často problémy. Hlasuje se tam tak zvaným komorovým hlasováním a názory zástupců menších vesnic jsou kvůli tomuto systému často smeteny zpovrchu,“ posteskl si starosta Žalkovic Radomír Pala.

Proto se zástupci menších obcí rozhodli jít po vzoru některých zemí Evropské unie, ve kterých pracují dvě profesní organizace, znichž jedna zastupuje větší a druhá menší města a obce. „Vzniká tam jakási dvoukolejnost, ale je to ku prospěchu věci, protože jejich problémy bývají často diametrálně odlišné,“ vysvětlilPala.

Jednou zvěcí, která se členům SMS nelíbí, je například rozdělování drobných dotací nebo rozpočtové určení daní. Je podle nich nesystémové a diskriminační.

„Je tam rozdíl až šestiapůlnásobku na jednoho občana. Vím, že jakýsi rozdíl být musí, ale snad ne tak velký. Například na Slovenku je jen dvaapůlnásobek,“ dodal žalkovický starosta.

Na konci ledna se vJihlavě konalo ustavující zasedání, kterého se zúčastnil istarosta Záříčí Václav Karhánek. „Zazněly na něm už konkrétní návrhy například otakzvaném chodníkovém zákonu, který by zase víc zasáhl do obecního rozpočtu. Proto je třeba, aby se vytvořila co největší síla, která by hájila zájmy našich malých obcí,“ podotkl Karhánek.

Předsedou SMS ČR smandátem na osmnáct měsíců byl vJihlavě zvolen starosta obce Vlčnov zUherskohradišťska Jan Pijáček. „Mým cílem je využít mandátu kvybudování krajské struktury SMS vČeské republice a upevnit důstojné postavení nově vzniklé organizace,“ plánuje Pijáček.