Změnu ve vedení chystá Tauferova střední odborná škola veterinární v Kroměříži a Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov.

Z holešovského gymnázia odchází dosavadní ředitelka Blažena Kubíčková, která vyhrála konkurz na vedení veterinární školy. Na gymnázium se tak vrátí Zdeněk Janalík, který školu vedl několik let a který v současné době působí jako starosta města.

„Nejprve se musím na zářijovém zastupitelstvu vzdát křesla a protože jsem uvolněn pro výkon veřejné funkce, druhým dnem mohu nastoupit jako ředitel gymnázia. V tomto duchu jsem také informoval všechny zúčastněné strany," řekl Deníku Janalík.

Doplnil, že od prvního srpna do dne, kdy nastoupí, povede školu v souladu s legislativou statutární zástupce Jan Urban.

Podle radního pro oblast školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Josefa Slováka nebyl na Kroměřížsku letos nikdo z postu ředitele odvolán.

„Dnes již bývalá paní ředitelka Tauferovy SOŠ veterinární v Kroměříži Božena Floriánová byla v důchodovém věku a vzdala se své funkce k jednatřicátému červenci. Zřizovatelem školy je Zlínský kraj, rada kraje tedy na toto místo vyhlásila konkurs," vysvětlil Slovák.

V každém takovém případě je podle něj postupováno standardně podle školského zákona a příslušné vyhlášky.

„Vyhlášení konkursu bylo zveřejněno na úřední desce, v regionálním i odborném tisku nebo na webových portálech. Přihlásit se tedy mohl každý. O jmenování ředitele rozhoduje u krajských škol vždy rada na základě výsledku konkursu. Na tuto pozici jsme s účinností od 1. srpna jmenovali Blaženu Kubíčkovou," potvrdil Slovák.

Předání jmenovacího dekretu se uskuteční sedmadvacátého srpna za účasti představitelů kra­je.

Oproti tomu například Základní školy v Kroměříži žádné změny nečekají.

„Co se týče ředitelů , ze zákona byla možnost buď vyhlásit znovu konkurz, nebo je potvrdit ve funkci na další šestileté období. V Kroměříži jsme ve školských zařízeních zřizovaných radnicí zvolili tuto možnost, takže nové konkurzy se nevyhlašovaly a ve funkcích zůstali stávající ředitelé, s jejichž prací je město spokojeno," vysvětlil mluvčí radnice Pavel Zrna.

Autor: Jana Přikrylová