„Jeho stav je velmi špatný, ať už se to týká statiky, střešní konstrukce, vlhkého interiéru nebo narušené fasády, odkud opadává omítka. Rada města proto schválila zpracování dalších podkladů potřebných pro vypracování projektové dokumentace vedoucí k vydání stavebního povolení na rekonstrukci této památky,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

V budově je viditelná vlhkost a plíseň. „Ztužující prvky nosných zdí jsou zkorodované a narušené. Uvnitř i zvenku objektu se objevují trhliny. Podle statického průzkumu jsou důsledkem rozebrání vodárenské věže, která v minulosti ztužovala celý objekt,“ přiblížil vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

Školní jídelna v kroměřížské ZŠ Zachar projde rekonstrukcí za pět milionů.
Školní jídelna v kroměřížské ZŠ Zachar projde rekonstrukcí za pět milionů

Město podle něj bude nyní pořizovat podrobnější průzkumy statiky, monitoring stávajících inženýrských sítí i koncepci sanace objektu. „Pro průzkum základů budovy i pro zjištění příčiny extrémní vlhkosti bude potřeba vykopat u budovy hluboké sondy,“ upozornil Pecháček.

Budova stojí v historické části Kroměříže v ulici Na Kopečku.

„Stávající přízemní objekt je pouze částí někdejší staré vodárenské věže z doby biskupa Karla II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Původní vodárenská věž měla čtyři až pět podlaží,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Dosluhující unimo buňky v Těšnovicích nahradí nové.
Unimobuňky a psí park. Vítězné projekty Vaší Kroměříže vzniknou letos

Kolem objektu dříve protékal mlýnský náhon z řeky Moravy pohánějící sousední mlýn i vnější lopatkové kolo vodárny, které bylo v místě dnešní velké klenuté niky.

„Lopatkové kolo pohánělo čerpací stroj v přízemí, který do nejvyššího podlaží věže čerpal pramenitou vodu přiváděnou vodovodním potrubím z kopce Barbořina. Na vrcholu věže byly měděné kotle jako rezervoáry, odkud byla voda rozváděna samospádem,“ popsala mechanismus Jana Gregorová z odboru investic, která má na starost péči o památky v majetku města.

Kroměřížské kino Nadsklepí.
Nová promítačka v kině Nadsklepí v Kroměříži vyjde na 3,19 milionu korun

Současnou podobu objekt získal ve 30. letech 19. století, kdy po modernizaci vodárny byla horní patra věže rozebrána.

„Vodárna sloužila svému účelu až do konce 19. století, kdy město vybudovalo nový vodovod. Ve 20. letech 20. století pak byl již nepotřebný náhon z řeky Moravy zatrubněn,“ doplnila Gregorová. Objekt nyní slouží jako sklad nářadí a dalších předmětů pro nedaleké tenisové kurty.